Artist's Rooms : Taysir Batniji

Taysir Batniji 1967-

Artist's Rooms : Taysir Batniji تيسير البطنيجي ‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ - [دبي] :‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ مركز جميل للفنون‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ Art Jameel, UAE 2020. - 1 مج. (بدون ترقيم) :‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ إيض. ؛‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ 20 سم.‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ - UAE Exhibition - Art Jameel .


النص باللغتين العربية والإنجليزية.‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪

9789948344780


البطنيجي، تيسير،‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ 1967- --معارض.‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪

TR647 / .B3865 2020